TIKėJIMAS

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 12 17 III Advento Sekmadienis

Jn 1, 6-28 6 Buvo Dievo siųstas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. 8 Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. 19 Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė … Skaitykite toliau →

gruodžio 17, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 12 10 II Advento Sekmadienis

Mk1,1-8 1 Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. 3 Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! 4 Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė … Skaitykite toliau →

gruodžio 17, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 12 03 I Advento Sekmadienis

Mk 13, 33-37 33 „Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas! 34 Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. 35 Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas: ar … Skaitykite toliau →

gruodžio 3, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 11 26 Paskutinis sekmadienis – Kristus Karalius

Mt 25, 31- 46 31 „Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. 32 Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. 33 Avis … Skaitykite toliau →

lapkričio 26, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 11 19 XXXIII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 14-30 14 „Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. 15 Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną – kiekvienam pagal jo gabumus – ir iškeliavo. 16 Tas, kuris … Skaitykite toliau →

lapkričio 19, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 11 12 XXXII Eilinis Sekmadienis

Mt 25, 1-13 1 „Tada su dangaus karalyste bus panašiai kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio. 2 Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. 3 Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. 4 Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose … Skaitykite toliau →

lapkričio 12, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 11 05 XXXI Eilinis sekmadienis

Mt 23, 1-12 1 Anuomet Jėzus kreipėsi į minią ir į savo mokinius: 2 „Į Mozės krasę atsisėdo Rašto aiškintojai ir fariziejai. 3 Todėl visa, ką jie liepia, darykite ir laikykitės, tačiau nesielkite, kaip jie elgiasi, nes jie kalba, bet nedaro. 4 Jie riša … Skaitykite toliau →

lapkričio 5, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 10 29 XXX Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 34-40 34 Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, 35 ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: 36 „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ 37 Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu … Skaitykite toliau →

lapkričio 5, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 10 22 XXIX Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 15-21 15 Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip jį sugauti kalboje. 16 Jie nusiuntė pas jį savo mokinių kartu su Erodo šalininkais paklausti: „Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesakalbis, mokai tikro Dievo kelio ir niekam nepataikauji, nes nežiūri žmonių poaukščių. … Skaitykite toliau →

spalio 22, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 10 15 XXVIII Eilinis Sekmadienis

Mt 22, 1-14 1 Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: 2 „Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves. 3 Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. 4 Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: … Skaitykite toliau →

spalio 22, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 10 08 XXVII Eilinis Sekmadienis

Mt 21, 33-43 33 Pasiklausykite kito palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynuogyną, sumūrijo aptvarą, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnuomojo vynininkams 34 ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metui, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsiimti savosios vaisių dalies. 35 Bet vynininkai, nutvėrę … Skaitykite toliau →

spalio 22, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 10 01 XXVI Eilinis Sekmadienis

Mt 21, 28-32 28 „Kaip jūs manote? Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jis kreipėsi į pirmąjį, sakydamas: ‘Vaike, eik ir padirbėk šiandien vynuogyne’. 29 Šis atsakė: ‘Nenoriu’, bet vėliau apsigalvojo ir nuėjo dirbti. 30 Paskui tėvas kreipėsi į antrąjį sūnų tais pačiais … Skaitykite toliau →

spalio 1, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 24 XXV Eilinis Sekmadienis

Mt 20, 1-16 1 Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su šeimininku, kuris anksti rytą išėjo samdytis darbininkų savo vynuogynui. 2 Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vynuogyną. 3 šėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, … Skaitykite toliau →

rugsėjo 24, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 17 XXIV Eilinis Sekmadienis

Mt 18, 21-35 21 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 22 Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. 23 „Todėl su dangaus … Skaitykite toliau →

rugsėjo 17, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 10 XXIII Eilinis Sekmadienis

Mt 18, 15-20 15 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. 16 O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų … Skaitykite toliau →

rugsėjo 10, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 03 XXII Eilinis Sekmadienis

Mt 16, 21-27 21 Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. 22 Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku … Skaitykite toliau →

rugsėjo 3, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 27 XXI Eilinis Sekmadienis

Mt 16, 13-20 13 Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 14 Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. 15 Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 16 Tada … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 27, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 20 XX Eilinis Sekmadienis

Mt 15, 21-28 21 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. 22 Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ 23 Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 20, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 13 XIX Eilinis Sekmadienis

Mt 14, 22-33 22 Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. 23 Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. 24 Tuo tarpu valtis … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 20, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 06 XVIII Eilinis Sekmadienis

Mt 17, 1-9 1 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. 2 Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. 3 Ir … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 6, 2017/ Algirdas Toliatas