TIKėJIMAS

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 17 XXIV Eilinis Sekmadienis

Mt 18, 21-35 21 Tuomet priėjo Petras ir paklausė: „Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki septynių kartų?“ 22 Jėzus jam atsakė: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“. 23 „Todėl su dangaus … Skaitykite toliau →

rugsėjo 17, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 10 XXIII Eilinis Sekmadienis

Mt 18, 15-20 15 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. 16 O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų … Skaitykite toliau →

rugsėjo 10, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 09 03 XXII Eilinis Sekmadienis

Mt 16, 21-27 21 Nuo to meto Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo seniūnų, aukštųjų kunigų ir Rašto aiškintojų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. 22 Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė drausti: „Nieku … Skaitykite toliau →

rugsėjo 3, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 27 XXI Eilinis Sekmadienis

Mt 16, 13-20 13 Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ 14 Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų“. 15 Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ 16 Tada … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 27, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 20 XX Eilinis Sekmadienis

Mt 15, 21-28 21 Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. 22 Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ 23 Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 20, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 13 XIX Eilinis Sekmadienis

Mt 14, 22-33 22 Tuojau pat Jėzus prispyrė mokinius sėsti į valtį ir pirma jo irtis į kitą krantą, kol jis atleisiąs minią. 23 Atleidęs minią, jis užkopė nuošaliai į kalną melstis. Ir atėjus vakarui, jis buvo ten vienas. 24 Tuo tarpu valtis … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 20, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 08 06 XVIII Eilinis Sekmadienis

Mt 17, 1-9 1 Po šešių dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. 2 Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. 3 Ir … Skaitykite toliau →

rugpjūčio 6, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 30 XVII Eilinis Sekmadienis

Mt 13, 44-52 44 „Su dangaus karalyste yra kaip su dirvoje paslėptu lobiu. Atradęs jį, žmogus niekam nesako; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perkasi tą dirvą. 45 Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių … Skaitykite toliau →

liepos 30, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 23 XVI Eilinis Sekmadienis

Mt 13, 24-43 24 Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Su dangaus karalyste yra kaip su žmogumi, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. 25 Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. 26 Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. … Skaitykite toliau →

liepos 24, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 16 XV Eilinis Sekmadienis

Mt 13, 1-23 1  Vieną dieną, išėjęs iš namų, Jėzus sėdėjo ant ežero kranto. 2 Prie jo susirinko didžiulė minia; todėl jis įlipo į valtį ir atsisėdo, o visi žmonės stovėjo pakrantėje. 3 Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai … Skaitykite toliau →

liepos 16, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 09 XIV Eilinis Sekmadienis

Mt 11, 25-30 25 Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. 26 Taip, Tėve, nes tau taip patiko. 27 Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta … Skaitykite toliau →

liepos 10, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 07 02 XIII Eilinis Sekmadienis

Mt 10, 37-42 37 Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane – nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane – nevertas manęs. 38 Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane – nevertas manęs. 39 Kas išsaugo savo gyvybę, … Skaitykite toliau →

liepos 2, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 25 XII Eilinis Sekmadienis

Mt 10, 26-33 26 „Taigi nebijokite jų. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma. 27 Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų. 28 Nebijokite tų, kurie žudo kūną, … Skaitykite toliau →

liepos 2, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 18 Devintinės – Kristaus Kūno ir Kraujo šventė

Jn 6, 51- 58 51 Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“. 52 Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip jis gali … Skaitykite toliau →

birželio 18, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 11 Švč. Trejybė

Jn 3, 16-18 16 – Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. 17 Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų … Skaitykite toliau →

birželio 11, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 06 04 Sekmines

Jn 20, 19-23 19 Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ 20 Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 21 O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. 22 Tai […]

birželio 4, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 28 Šeštinės

Mt 28, 16-20 16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios […]

gegužės 28, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 21 VI Velyku Sekmadienis

Jn 14, 15-21 15 Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; 16 aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius, – 17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse. 18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu […]

gegužės 21, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 14 V Velyku Sekmadienis

Jn 14, 1-12 1 „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! 2 Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‘Einu jums vietos paruošti!’? 3 Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. 4 Kur aš einu, jūs žinote kelią“. 5 Tomas jam sako: „Viešpatie, […]

gegužės 14, 2017/ Algirdas Toliatas

Kunigo Algirdo Toliato asmeninis tinklaraštis : 2017 05 07 IV Velyku Sekmadienis

Jn 10, 1-10 1 „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. 2 O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. 3 Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. 4 Išsivaręs visas saviškes, jis eina […]

gegužės 7, 2017/ Algirdas Toliatas